Enneagrammet

Lederteams

Lederne er set med egne øjne, ikke i tvivl om hvor virksomheden skal hen. De skal gøre DET BEDSTE.

Ofte sker der imidlertid det, at ikke alle er enige om, hvad DET BEDSTE er. Uoverensstemmelser opstår, på grund af vidt forskellige ledelsesstile. For at skabe et topmotiveret team i synergi, må den enkelte først og fremmest blive opmærksom på, hvad han/hun selv er motiveret af. Derefter kan man forstå og udnytte andres ledelsesstile og arbejde mod et fælles mål.

Samarbejdende teams

Udover at få indblik i kollegers ressourcer og talenter, giver Enneagrammet mulighed for at sætte fokus på gruppedynamikker.

Ved at få indsigt i Enneagrammet vil man kunne se de andres perspektiver samt få et ordforråd for de åbenlyse forskelle på folk. Derved bliver irritation erstattet med accept og respekt, for det de andre bidrager med.

Trivsel & arbejdsglæde

Vitamin modellen er nyttig i forbindelse med at optimere trivslen. Ikke alle typer har imidlertid behov for de samme “vitaminer” for at få øget arbejdsglæde.

Ofte er trivselsarbejde endimensionelt, da spørgsmålene tager udgangspunkt i, at vi motiveres ens. At vi ønsker det samme. Men er det altid tilfældet?

Ritterhuset arbejder segmenteret med blandt andet vitaminmodellen, coping strategier og integrale forhold, der er unikke for de enkelte Enneagramtyper.

Virksomhedskultur

Når en hel virksomhed testes og får indblik i hinandens styrker, opstår der en gensidig respekt, omgangstonen ændres til det positive og mobning minimeres.

Ved at kende den enkeltes kernekompetencer er der mulighed for at udnytte de unikke ressourcer og dermed kende de fælles udviklingsområder.

Ved at gøre det man er bedst til og samtidig have opbakning fra både ledelse og kolleger, vil arbejdsglæden og dermed trivslen stige og sygefraværet minimeres.

Ved hjælp af Enneagrammet får virksomheden mulighed for at kunne skabe et fælles mål, identificere de fælles værdier og skabe et fælles mål.

Enneagramtest