fbpx

Foredrag & workshops

Motiverende, inspirerende og levende foredrag.

Jeg hedder Birgit Ritter og jeg tror på at tiden er inde, til at vi gør ting rigtigt.

Dit idealbillede;Hvem tror du egentlig, du er?!

Vi har alle et idealbillede af hvem vi mener, vi bør være og hvad der er et “ordentligt” menneske.
Alle disse bevidste og ubevidste forventninger gør det svært bare at være os selv – for hvem er det egentlig?
Kom med til en aften hvor du bliver introduceret til de 9 typer i Enneagrammet og får et indblik i hvordan det “perfekte menneske” ser ud igennem 9 forskellige linser.
Måske får du justeret lidt på dine egne forventninger. 
TILMELD DIG VED AT TRYKKE PÅ DATOEN

At tage kampen op mod dit idealbillede kræver at du slår automatpiloten fra, vågner op og forholder dig til hvad det er, du bruger din tid og energi på.
Det lyder uhyre enkelt, men er samtidig utroligt svært.
Det kræver, at du skal kunne lytte til dig selv og måske ændre de vaner og mønstre, du har haft det meste af dit liv.
Mere eller mindre bevidst har vi påtaget os et ansvar eller en rolle, som vi prøver at udfylde. Du er måske ofte den ansvarsfulde, den omsorgsfulde, den energiske, eller den styrende. Du udfylder din rolle, uden helt at have dig selv med. Det er ofte drænende, stressende, og demotiverende.
Enneagrammet er et persontypeværktøj, der beskriver ni forskellige måder at se verden på. Det synliggør den enkeltes styrker og naturlige kompetencer og legaliserer dermed, at det er godt, at vi er forskellige. Enneagrammet bidrager med en selvindsigt, som hjælper dig til at navigere hensigtsmæssigt i forhold til hvem du er og hvad du har brug for, fremfor det ubevidste idealbillede du forsøger at leve op til.
Indsigt i Enneagrammet giver øget bevidsthed om dig og dine behov. Det bliver nemmere at sætte ord på, hvad der er vigtigt for dig.
Hør om de forskellige typers motivation og udviklingsvej.

Det autentiske lederskab;Workshop hos IDA!

Der er store krav til fremtidens ledere. Det er ikke nok at give strategisk klarhed, uddelegere og udstikke KPI’er. Der er langt større behov for empatiske ledere der formår at give individuel vejledning, leder forandring og engagement, fremmer mangfoldighed og inklusion. En vigtig barriere for dette, er den enkelte leders egen selvbevidsthed og evne til at ændre sig. Der er ikke behov for yderligere horisontal udvikling (tilføjelse af nye kompetencer). Det er tid til vertikal udvikling med fokus på selvbevidsthed, Emotionel intelligens og opmærksomhed på deres autentiske selv. Med Enneagrammet er der fokus på den individuelle ledelsesstil, der anerkender ni (eller 27) forskellige former for ledelse.

TILMELD DIG VED AT TRYKKE PÅ DATOEN

Er du træt af, at din ledelsesstil kører på automatpilot eller synes du at ledelse er drænende, fordi det ikke falder dig naturligt?
Det kan være svært at motivere og inspirere sine medarbejdere, især hvis man ikke er bevidst om egne styrker og kompetencer.

Ifølge forskning og testimonials fra mennesker som har studeret og arbejdet med ledere, er der to nøglefaktorer i high quality lederskab; Selvbevidsthed og Emotionel intelligens.
Al forretning sker mellem mennesker. Selv når kommunikationen foregår digitalt, kræver det at mennesker forstår hinanden, så de kan samarbejde uden personlige konflikter og misforståelser.

Enneagrammet tilbyder ”the missing piece”. En vej til større selvindsigt og sociale færdigheder, der varer ved.
Det er et psykologisk værktøj, der med høj nøjagtighed, kortlægger sædvanlige tanke-, føle- og handlemønstre hos ni forskellige typer.

For at få succes med sin ledelse i det 21. århundrede er det nødvendigt med gode people skills.

  • Man skal kunne lytte til sig selv og sine medarbejdere
  • Man skal kunne være fleksibel, for at kunne lede de mange individuelle medarbejdere
  • Og vigtigst af alt, skal man være bevidst om motivationen bag den adfærd man udviser. Er det EGOet, der driver mig, eller handler jeg for fællesskabet eller for et større formål 

Får du succes med dette, bliver du en autentisk og målrettet leder.

4 timer hvor du får en introduktion til de 9 Enneagramtyper.

  • Vi indleder med at åbne bevidstheden, så du opdager hvorfor du gør som du gør
  • Gennem forskellige opgaver bliver det synliggjort hvor forskelligt typerne går til en opgave
  • Forskellige ledelsesstile bliver gennemgået og vi kigger på styrkerne i hver stil
  • Du lærer at sætte pris på og bruge dine særlige talenter for ledelse• Du lærer hvordan din største ledelsesstyrke, kan blive din største svaghed, samt får indblik i hvad du kan gøre ved det
  • Du får udvidet dit ledelsesparadigme
  • Får tre måder, til dramatisk at forbedre din ledelsesstil

Tilbagemeldinger

Humor, levende og inspirerende

”Birgit formår at være personlig og give noget af sig selv. Viser at det er legalt at være en bestemt type og leve med det på godt og ondt. Emnet blev gennemgået på en god måde med humor, jordnært og jeg fik noget med hjem”

”Birgits unikke evne er praksiseksempler og gentagelser, som fremmer forståelsen. Det var et levende foredrag. Det var spændende for at kunne identificere sig selv, forstå sig selv og anerkende hvem jeg er. ”Jeg er unik”. Det er et godt finde ud af redskab. Finde ståsted”

”Foredraget var godt bygget op og gav mening. Det var underholdende og levende. Hvis jeg skulle anbefale Birgit, ville jeg sige at det er professionelt, personligt og troværdigt. Det var rigtig godt. Tak”

Trivsel i folkeskolen;Få mere selvværd og selvsikkerhed!

Nyt tilbud til udskolingen med fokus på trivsel og identitet

Ritterhuset, med fokus på coaching og personlig udvikling, tilbyder nu et nyt skræddersyet tilbud til udskolingsklasserne i Furesø.

Tilbuddet består af et to-timers virksomhedsbesøg hos Ritterhuset, hvor eleverne introduceres til Ritterhusets arbejde, til Enneagrammet, et redskab til at arbejde med mental sundhed og trivsel, og får nogle simple redskaber til at arbejde med coaching i mindre grupper.

Tilbuddet har til formål at arbejde med identitet, selvværd, perfektionisme, kammeratskab og kommunikation og er særligt skræddersyet til målgruppen.

Enneagrammet er et persontypeværktøj, der beskriver ni forskellige måder at se verden på. Det synliggør den enkeltes styrker og naturlige kompetencer og legaliserer dermed, at det er godt, at vi er forskellige. Enneagrammet bidrager med en selvindsigt, som hjælper eleverne til at navigere hensigtsmæssigt i forhold til hvem, de er, fremfor hvad omverdenen forventer.

På workshoppen arbejder eleverne med typerne. Indsigten i Enneagrammet har en positiv effekt både på klassen og den enkelte. Det giver større sammenhold og mindre mobning, da det bliver mere legitimt at være anderledes. Det giver mere respekt og rummelighed, hvilket resulterer i bedre trivsel.

Individuelt hjælper det eleverne med at pejle sig ind på hvem, de er. Det bliver nemmere at sætte ord på, hvad der er vigtigt for den enkelte, når man ikke skal måle sig op imod andre fra klassen, men får en hel række af ”rigtige” måder at være på. Med Enneagrammet bliver der også sat ord på, at vi takler livet forskelligt. Det giver eleverne en stor forståelse for sig selv, men også en værdifuld indsigt i andre mennesker.

Om Birgit Ritter og Ritterhuset
Birgit Ritter er specialist i personlig udvikling og har de sidste 11 år specialiseret sig indenfor Enneagrammet. Hun er én blandt kun 9 i Danmark, der er godkendt af den internationale Enneagram organisation. Derudover er hun certificeret stresscoach og Master Stresscoach fra Danmarks førende stressekspert: Bjarne Toftegaard samt certificeret Master coach fra Manning Inspire.

Tilbuddet tilbydes i første omgang til 7. årgang og op med opstart i februar.