GDPR

Hvilke oplysninger gemmes

Under coaching samtaler og workshops tages der notater for at sikre den bedste gengivelse af dine oplevelser. Notaterne gemmes under hele forløbet, så vi i fællesskab kan følge udviklingen.

De personlige oplysninger, der gemmes, er navn, e-mailadresse og telefonnummer til kunder og læsere af nyhedsbreve.

Trivselsundersøgelser, APV’er samt personprofiler vil ligeledes blive gemt. Ingen af oplysningerne bliver videregivet.

Med mindre du specifikt frabeder det, vil vi sende informationsmails om nyheder og kommende arrangementer, som kan være relevante for dig.

Sådan behandler Ritterhuset personoplysninger

A. Oplysningerne anvender Ritterhuset til at give den bedst mulige rådgivning og coaching på baggrund af kundens udfordringer.  

B. Ritterhuset lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt. Ingen af informationerne kan komme uvedkommende i hænde.

C. Ritterhuset forbeholder sig ret til at benytte e-mailadresser til at sende relevante mails om nye tilbud og kommende aktiviteter. 

D. Ritterhuset sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.
Når et forløb er afsluttet, arkiveres kundens filer i et aflåst skab. Da der ofte er et ønske om påbegynde et nyt forløb efter en længere periode, gemmes kundens filer op til fem år. Dette er relevant, da der kan være tale om gentagne mønstre.

Senest fem år efter sidste forløb er afsluttet, vil kundens personoplysninger blive slettet. 

E. Kunder har til hver en tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Ritterhuset behandler om dem, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Kunderne har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.