fbpx

Hvad er Enneagrammet?

Vejen til større selvindsigt

Et psykologisk værktøj, der styrker din selvindsigt

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er et persontypeværktøj der beskriver ni forskellige måder at se verden på.

Udover at vi har en tendens til at sætte andre i kasser, sætter vi i høj grad også os selv i en kasse. Vi pålægger os selv et ansvar eller en rolle, som vi mener vi bør udfylde, for at være et godt menneske.

Du mener måske, at du skal være den ansvarsfulde, den omsorgsfulde, den energiske, eller den ledende. Du tænker sikkert, at det er du opdraget til. Men – ofte er det et prædikat du har givet dig selv.

Med indsigt i enneagrammet, får du værktøjer til at komme ud af kassen igen.

Mens andre typeværktøjer illustrerer forskellige former for adfærd, går Enneagrammet lidt dybere og forklarer baggrunden for vores adfærd og kan derfor hjælpe til at forstå den måde, vores psyke arbejder på.

Populært sagt, hjælper Enneagrammet os med at vågne op og blive bevidst om de vaner og mønstre vi har. Bevidstheden hjælper dig til at bryde mønstrene, blive et helt menneske og leve mere autentisk.

Du sidder allerede i en kasse

Enneagrammet viser dig blot hvilken kasse. Er du klar til at komme ud?

LEDELSESKOMPETENCER

Find ud af hvilken type du relaterer til

Integrative - Den mest valide Enneagramtest 

Hos Ritterhuset bruger vi den mest valide Enneagramtest der findes; Integrative Enneagram Questionnaire (IEQ).

Med testen følger en omfattende rapport på 20 eller 40 sider, afhængigt af hvilken rapport du vælger. Rapporten viser adfærd, motivation, styrker, udviklingsområder med mere.

Når vores klienter har taget testen, foretager vi altid en grundig gennemgang, med respekt for den enkelte, for at sikre validiteten.

ENNEAGRAMMET SOM REDSKAB

Hvad kan man bruge Enneagrammet til?

Lederudvikling

Bliv en autentisk leder med udgangspunkt i dine talenter.

Kommunikation

Kommuniker så alle forstår dine budskaber uanset type.

Selvindsigt

Blive bevidst om hvorfor du gør, føler og handler som du gør.

Samarbejde

Lær at se styrken i andres måder at arbejde på.

Stresshåndtering

Lær hvordan dine dine mønstre er med til at stresse dig.

Selvværd og selvtillid

Stop med at sammenligne med andre. Se dig selv og værdsæt præcis det du kan. 

Motivation/trivsel

Find ud af hvad der motiverer dig og hvad du er god til.

Ressource- og konflikthåndtering

Udnyt de forskellige ressourcer optimalt og skab en transparent dialog.

Hvis du vil vide mere

Mere information om Enneagrammet

NEJ. 

Vores Enneagramtype ligger i vores indre psykologiske struktur. Det som andre kan observere er adfærd. Denne adfærd kan se ens ud for flere typer og kan dels skyldes forskellige grundmotiver og kan også være tillært adfærd fra en forælder. Adfærden alene, siger derfor ikke meget om typen.

De internationale etiske anbefalinger og kodeks strider i øvrigt mod at fortælle andre hvilken type de er.

Enneagram symbolet er antikt. Inden for de seneste 60 år er teorierne bag Enneagrammet blevet udviklet både filosoffer, psykiatere, antropologer med flere. Disse input og vinkler har gjort at Enneagrammet også underbygges af respekterede teorier som blandt andet Jungs og Freud. I dag er det derfor ikke længere blot et symbol, men også et højt udviklet og yderst nuanceret redskab til at forstå mennesket psykologisk og emotionelt. Det benyttes til personlig udvikling og arbejdet mod højere selvindsigt.

Enneagrammet rammer noget universelt i mennesket natur og væremåde. Derfor kan mennesker fra Afrika, Japan, Korea, Indien, Europa, Nord- og Sydamerika og Rusland alle kan genkende de ni grundlæggende typers karaktertræk uafhængig af deres kulturer.

Nogle forfattere mener, at variationer af Enneagramsymbolet kan spores til den hellige geometri hos Pythagoras matematikere og mystisk matematik.

Plotinus i Enneads taler om ni guddommelige kvaliteter, der manifesterer sig i menneskets natur.

Det kan have indgået i esoterisk jødedom gennem filosofen Philo og senere blevet indlejret i grenene af Livets træ i Kabbalah (Ni foldning).

Variationer af Enneagramsymbolet vises i Sufi-traditionen med specifik henvisning til Naqshbandi-ordenen (”Broernes broderskab”).

Muligt forhold til kristendommen gennem middelalderlige henvisninger til Evagrius ‘katalog over forskellige former for fristelse (Logismoi), som meget senere, i middelalderen, blev oversat til de syv dødssynder.

Franciscan-mystikeren Ramon Llull underviste i en filosofi og teologi af ni principper i et forsøg på at integrere forskellige trostraditioner.

Jesuitmatematiker Athanasius Kircher har en Enneagram-lignende tegning, der er en del af en tekst fra det 17. århundrede.

(Tilpasset fra Wagner, 2010)

Den nyere udvikling af Enneagrammet i den form, der er kendt i det 21. århundrede, er meget klarere. Gurdjieff, en russisk mystiker og lærer brugte Enneagrammet til at forklare skabelsens udfoldelse og kaldte det et symbol på evig bevægelse. Bevægelser eller hellig dans udgør en integreret del af Gurdjieff-arbejdet. Gurdjieff omtalte undertiden sig selv som en “lærer til dans”. Han henviser til, at han blev introduceret til Enneagrammet i 1920’erne under et besøg i et kloster i Afghanistan, men han forklarer ikke endeligt symbolets oprindelse.

I Sydamerika underviste Oscar Ichazo, den bolivianskfødte grundlægger af Arica School, der blev oprettet i 1968, også i Enneagrammet. I løbet af 1960’erne udgjorde Ichazos “Enneagram of Personality” en del af en større undervisning, som han kaldte Protoanalyse.

Claudio Naranjo, en chilensk psykiater blev udsat for Enneagrammet gennem Ichazo og bragte Enneagrammet ind i den moderne psykologiske tradition. Enkeltpersoner som Almaas og Maitri studerede med Naranjo, der stadig underviser i Enneagrammet den dag i dag. Enneagrammet blev herigennem introduceret til forfattere som Jeff Wagner, Don Riso og Russ Hudson.

Siden introduktionen i psykologiens verden er Enneagrammet delvist valideret gennem erfaringsmæssige og empiriske studier (for en sammenfatning se Sutton (2012) og krydshenvises med andre konstruktioner inden for psykologi såsom MBTI). Enneagram lærere har også lænet sig op ad psykologers arbejde, for at forbedre vores forståelse og anvendelse af rammen. Et eksempel er Karen Horneys arbejde med psykologiske forsvarsformer, som har ført til, at Riso og Hudson har udviklet Hornevianernes fraktale mønster eller sociale stilarter.

Beatrice Chestnut har lavet et kæmpe arbejde med at indkorporere typernes passion og instinkt i typerne og præsenterer derfor 27 typer undertyper. Ginger Lapid-Bogda har bedraget med adskillige bøger indefor Enneagrammet i teams og i virksomheder.

Enneagrammet er så stærkt et værktøj takket være de mange bidragsydere verden over.