Få motiverede og parate borgere i job

Gennem et trygt og sikkert samarbejde sikrer Ritterhuset at borgerne kommer trygt igennem stress- eller arbejdsløshedsperioden og tilbage i job.

Ritterhuset er jobcentrets eksterne ressource, der sikrer at borgerne enten individuelt eller i gruppesammenhænge får den bedst mulige støtte.

Lær mere om vores metoder

Vi hjælper med afdækning af kompetencer og afholder kurser med fokus på motivation, værdier, work life balance, selvværd og selvtillid.
Alt sammen områder, der er vigtige for at få succes på arbejdsmarkedet.

Er borgerne ikke jobparate hjælper vi med jobparathedsscreeninger eller stresshåndtering afhængigt af behovet og sagsbehandlerens ønske. Takket være Ritterhusets gennemtestede værktøjer, får borgerne værktøjer, så de bedre kan håndtere det, hvis stressen kommer igen.

Alt arbejde følger veldokumenterede processer og foregår som et samarbejde med den pågældende sagsbehandler. Det indebærer tilbagemeldinger før, under og efter et forløb.

Stresscoaching

I et stresscoaching forløb arbejdes der på tre fokusområder:
1. Afstressning – hvordan får du dit overskud og overblik tilbage
2. Hverdagen – hvordan undgår vi at du, din jobsøgning og familie ikke falder fra hinanden
3. Fremtiden – hvordan undgår du at få stress igen

Jobparathedstest

Eval er et holistisk værktøj, der afdækker den enkeltes motivation samt det fysiske og mentale overskud. Det illustrerer eventuelle sociale, tekniske og miljømæssige udfordringer Værktøjet kan hjælpe sagsbehandleren til at vurdere, hvordan borgeren bedst muligt fastholdes eller kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Kompetenceudvikling

Identificering samt udvikling af personlige kompetencer gør det lettere at opnå det rette jobmatch. Udnyttelse af borgerens kompetencer skaber motivation og jobglæde.
Bevidsthed om egne kompetencer øger selvværd og selvtillid, hvilket er afgørende til jobsamtaler.