fbpx

Ledelses paradokser i fremtiden

Ledelses paradokser i fremtiden

Ledelses paradokser

Harvards Business review har udgivet en artikel om de 6 paradokser, de ser indenfor ledelse post- Covid-19.
Jeg har samlet højdepunkterne i dette indlæg.

For at få succes som leder post Covid-19, kræver det nye evner og kompetencer. Ledere skal være dygtige på tværs af flere paradoksale karakteristika.
De skal være strategisk udøvende hvor de balancerer vision med eksekvering. De skal være ydmyge helte, der er villige til at træffe modige beslutninger samtidig med at de er sublime til at lytte og inkludere. De skal være rech-savvy (teknisk kyndige) humanister, der implementerer nye teknologier, samtidig med at de forstår og drager omsorg for deres medarbejdere. De skal være traditionelle innovatører der bevarer missionen og formålet med virksomheden samtidig med at de skubber innovationen til det ekstreme. De skal være politikere med høj integritet, der er villige til at gå på kompromis, opnå støtte og danne koalitioner, mens de gør det med den største integritet. Til sidst skal de have et globalt mindset og udvide deres rækkevidde samtidig med at de også kigger efter priviligeret insight til deres egne kunder.


Pandemien har accelereret en trend, der har udfoldet sig over det sidste årti. I takt med at verden er blevet mere kompleks og mere digital, er rækkevidden på de beslutninger ledere skal tage, blevet større. De strækker sig fra de store strategiske billeder, over omhyggelig udførelse, til at udvikle teknologi roadmaps samt kompetenceudvikle og engagere medarbejdere.
Beslutningskriterier er også blevet større med mere fokus på CSR oveni en snævert defineret forventning af profit.
Det sidste år har været særlig intens. Ledere er blevet nødt til at træffe hurtige beslutninger i situationer hvor de ingen tidligere erfaring havde.
For at få succes i denne nye epoke af værdi skabelse, har ledere behov for nye kompetencer og evner. 

Harvard Business review har lavet en omfatende undersøgelse af virksomheder, der har transformeret sig og positioneret sig til succes i den nye verden. Herunder; Microsoft, the Cleveland Clinic, og Philips. Undersøgelsen viser at lederne i disse virksomheder forsøgte at være dygtige på tværs af en bred portefølje af karakteristika fremfor udelukkende at stole på deres egne styrker. De lærte hvordan man arbejder sammen med andre med en anden baggrund, som tænker anderledes. De lagde vægt på at samarbejde for at nå målet på trods af alle deres forskelligheder. 
De karakteristika som lederne vurderede var vigtigst i den nye epoke, stemmer godt over ens med de 6 paradokser som forfatteren, Blair Sheppard’s har skrevet om i sin seneste bog: Ten Years to Midnight.

 

Et kig ind fremtidens ledelseskompetencer.

 

Strategisk udøver

Ledere som ønsker succes i den komplekse og hurtigt udviklende virksomhedsmiljø, bliver nødt til at være bevidst om hvordan den nye verden kommer til at se ud. samt hvilken plads deres virksomhed har i den nye verden.  Det kræver strategisk stærke og visionære ledere, som formår at træde et skridt væk fra dagligheden og se hvor verden er på vej hen. De skal forstå hvordan der kan skabes værdi i fremtiden. 
At være en dygtig strateg er imidlertid ikke nok. Ledere skal være mindst ligeså gode til at eksekvere.
De skal tage ejerskab over den transformation som virksomheden skal igennem for at få succes i fremtiden. De skal kunne oversætte strategien til specifikke trin og sikre sig at de alle bliver gennemført. De skal være i stand til at træffe hurtige operationelle beslutninger, der baner vejen til fremtiden.
På mange måder kan den digitale model for værdiskabelse, kræve endnu stærkere eksekverings kompetencer end før, eftersom der kommer til at ske en digital revolution i forhold til hvad vi kan i dag.

Ydmyg helt

Den digitale tidsalder kalder på helte ledere. Mennesker som er villige til at træffe modige beslutninger. (som at nedlægge stillinger eller oprette nye). På samme tid skal ledere være ydmyge nok til at erkende hvad de ikke ved og ansætte nogen med potentielt helt andre kompetencer, baggrunde og evner. De skal være villige til at lære fra andre som måske har været ledere i kortere tid, men har mere relevant viden. De skal være gode til at inkludere og sublime lyttere for at forstå at det ikke kun er nye teknologier, men også den måde man gør tingen på, der er anderledes end det var før.

Teknisk kyndig humanist

Tidligere har ledere kunnet uddelegere de teknologiske udfordringer til deres Chief Information or Chief
Digital Officer. Den tilgang duer ikke længere. Eftersom teknologi er en essentiel faktor for næsten alt det en virksomhed gør indenfor — innovation, produkt management, operationelt, salg, kundeservice, finans, eller ethvert andet område – skal alle ledere forstå hvad teknologi kan gøre for deres virksomhed og hvordan.

På samme tid, skal de også kunne forstå og tage sig af deres medarbejdere. De skal forstå hvordan teknologien påvirker
menneskers liv og de skal hjælpe dem til at tilpasse sig og integrere de mange ændringer. Det betyder, at de skal engagere medarbejderne med en stor grad af empati og autencitet, og hjælpe dem med at imødekomme forandringer og tage medejerskab på transformationen.

Traditionel Innovatør

Virksomhedens mål og værdier har sandsynligvis aldrig været vigtigere end de er i dag i en verden af konstant forandring og en række disruptioner. Midt i denne usikkerhed, hjælper det at have et klart mål og tydelige værdier. Imens ledere gentænker virksomhedens plads i verden, skal de også være tydelige og jordbundne i forhold til hvem de er som virksomhed.  De skal tydelige omkring organisationens eksistensberettigelse – deres formål  – deres værdier for at guide dem til præcis hvordan de vil skabe værdi på en måde der engagerer andre i deres økosystem og er relevant for deres fremtid.

På samme tid skal ledere innovere og prøve nye ting hurtigere end nogensinde før. De skal have modet til at fejle og tillade at andre også fejler.  Alt denne eksperimenteren og innovation må imidlertid ikke løbe løbsk. Det skal ske indenfor de rammer der er skabt af virksomhedens formål.

Høj integritet politiker

I en økosystem verden hvor virksomheder, institutioner og individuelle  skal samarbejde for at skabe værdi, kræver det en leder der kan:
-få opbakning
-forhandle
-forme koalitioner og partnerskaber
-overkomme modstand

Ledere skal gå på kompromis, være fleksible i deres tilgange og indimellem gå et skridt tilbage for at kunne gå to skridt frem. At arbejde på denne måde kan imidlertid kun blive en succes, hvis lederne etablerer tillid og integritet som grundstenen i alle deres handlinger. Effektivt samarbejde indenfor økosystemer, kan kun ske, når de involverede kan stole på hinanden. Kunder er kun villige til at dele information og deltage i økosystemet, hvis de kan stole på hvordan deres data bliver brugt og hvordan de håndteres. Integritet vil være nøglen til at administrere den stigende lovgivningsmæssige kontrol, som virksomheders tår overfor. I en datadrevet økonomi er integritet og tillid essentielle og fundamentale betingelser. Det er disse værdier, der ikke kan komme fra en computer – de kræver menneskelige ledere, der træffer bevidste valg, som bliver målt i deres handlinger og ord.

Globalt tænkende lokal

Teknologi har elimineret mange begrænsninger og afstande. Det er væsentligt nemmere at nå ud til kunder på den anden side af jorden og at samarbejde med folk på afstand.  Virksomheder er nærmest tvunget til at tænke globalt i fremtiden – om ikke andet, så for at få adgang til viden og talent til at støtte de lokale behov.
Det kræver ledere som kan tænke og engagere sig globalt På samme skal lederne være dybt opmærksomme på og involverede i de individuelle behov hos kunder og i lokalsamfundet samt det økosystem de er en del af. Kunder, partnere og institutioner forventer at virksomhederne kan imødekomme deres specifikke krav.

Listen er ikke komplet, men giver et godt billede af de udfordringer der ligger forude i Fremtidens ledelse. Den digitale tidsalder og omfanget af den transformation der er behov for, kræver mere af fremtidens ledere. De ledere der får succes i fremtiden er dem som er ydmyge og modige nok til at kigge indad og genopfinde sig selv.

Artiklen er inspireret og frit oversat fra: https://hbr.org/2021/04/6-leadership-paradoxes-for-the-post-pandemic-erahttps://www.chieflearningofficer.com/2021/03/11/the-future-of-leadership-skills-to-look-for-in-business-leaders-post-covid-19/

Fremtidens ledelse

Vil du inspireres og lære mere om Personligt lederskab

1045 597 Ritterhuset