fbpx

Ledelseskompetencer post Covid-19

Ledelseskompetencer post Covid-19

Vigtige ledelseskompetencer
post Covid-19

Vi har talt meget om, hvordan vi har arbejdet under Covid-19.
Nu er det vigtigt, at vi begynder at kigge på hvilke ledelseskompetencer post Covid-19, der er nødvendige.


Covid-19 pandemien har påvirket hele arbejdsmarkedet og alle aspekter af vores liv.
Eftersom mange har oplevet bekymringer omkring sundhed, sikkerhed, jobsikkerhed, afbrydelse af uddannelses og økonomiske belastninger er det tydeligt, at vi ikke bare kan ignorere det følelsesmæssige aspekt. Det er nødvendigt med en reel ændring af den måde, vi leder på.

I mange år har overbevisningen været, at en dygtig leder fører an, uddelegerer og sætter retningen, mens medarbejderne følger pligtopfyldende efter. Alt det er blevet vendt på hovedet. Skal du frem over have succes med din ledelse, er det nødvendigt at sætte fokus på de mere bløde værdier. Dem der mestrer disse, får succes med at lede både virksomheder og medarbejdere I fremtiden.

Et kig ind fremtidens ledelseskompetencer.

 

Empatisk ledelse

Vi ved at effektive ledere skal være opmærksom på både hvordan medarbejderne har det, men også være bevidst om, hvordan de selv har det. Men fremfor at det er en egenskab der er ”nice to have”, er emotionel intelligens blevet en essentiel egenskab. Under pandemien blev disse egenskaber testet. Ledere skal kunne skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat med mulighed for at give udtryk for deres meninger og bekymringer. Ledere skal være transparente og have realistiske forventninger. Det vil hjælpe dem med at skabe og bevare en tillidsfuld kultur. Det viser sig faktisk at medarbejdere er mere engagerede, når ledelsen åbent og kontinuerligt kommunikerer med dem.

Sunde prioriteter

Vi er alle sammen blevet presset mere end normalt under Covid-19, uanset branche og titel. Mange har oplevet stress, angst og depression. Det kan ikke undgås, at det påvirker vores mentale sundhed og velvære. Derfor har ledere undervejs været nødt til at give plads til, at den enkelte medarbejder kunne håndtere de personlige udfordringer. For i sidste ende, hvis ikke du får håndteret stress rettidigt, uanset om det skyldes job eller personlige udfordringer, udvikler det sig måske til sygefravær, ringe motivation, lavere produktivitet og måske endda fejl og ulykker.

Fleksibilitet

At navigere i forretningslandskabet midt i en pandemi har været den ultimative læring i fleksibilitet. Virksomheder har skullet navigere i annullerede kontrakter, nyopfundne produkter/services, organisatoriske omstruktureringer og helt nye teknologier. Derfor blev omprioritering og fleksibilitet ret hurtigt en vigtig færdighed for effektiv ledelse. 
Ledere kunne ikke vente på, at den næste uventede ting skulle ske. De var nødt til at innovere og foregribe igen og igen.
Da pandemien først ramte, havde kun 12 procent af virksomhederne kontinuitetsplaner. Mange virksomheder blev vingeskudte og flagrede for at holde sammen på forretningen. Ikke alle klarede den. Succesfulde ledere har et agilt mindset. De har evnen til at planlægge på kort sigt, mellemlang og lang sigt. De skal have et skarpere øje for muligheder, evnen til at modstå pludselige ændringer og være parate til at tilpasse sig, for at imødekomme den næste udfordring.

Arbejd bevidst

At have travlt, er ikke det samme som at være produktiv. Vi har en tendens til at opfatte dygtige ledere på en bestemt måde. De er hårdarbejdende, deres kalendere er fuldt bookede. De tager ikke tid til sig selv og sætter alt foran deres eget velbefindende.
For når alt kommer til alt, er det jo 100% deres ansvar, hvad der sker med deres teams, medarbejdere og virksomheden i det hele taget. Eller hvad?  
Denne tankegang lægger et kæmpe unødvendigt pres på lederne, hvilket ofte gør dem ringere til deres job.
Ledere skal være dygtige til at sortere mellem haste/vigtig opgaver og haster ikke/ikke vigtige opgaver for at opnå resultater og samtidig bevare deres eget overskud og velvære. 2020 blev et år hvor vi differentierede mellem at have travlt og arbejde meningsfuldt. Både ledere og medarbejdere har forholdt sig til især det sidste. Er mit arbejde meningsfuldt? Hvad består mit arbejde af. Hvad er vigtigt? Hvordan burger jeg min tid bedst?
I en post-COVID verden, vil evnen til at kunne prioritere være essentiel, når virksomheder star overfor nye udfrodringer. Virksomheder der evner at arbejde bevidst, vil få et forspring foran dem der bare arbejder hårdt.

Generøst samarbejde

Ledere er ikke perfekte. De kan også have brug for vejledning. Derudover, skal de være åbne overfor nye ideer, der kan gavne hele forretningen, også selv om det ikke er deres egne. De gode ideer inspireres ofte af medarbejdernes input, hvis de bliver hørt. Fremadrettet, vil det være vigtigt at værdsætte ledere, der er åbne overfor ideer, uanset hvor de kommer fra. De skal tilsidesætte deres eget Ego og personlige agenda og sætte virksomhedens og medarbejdernes trivsel, som første prioritet.

Selvom vi det seneste år har haft mange udfordringer, har det også inspireret vores kollektive menneskelige sind og eksponeret vores ”true grit (”vedholdenhed og passion). 
Pandemien påvirkede alle – både virksomheder og individer. Med, blandt andet “Fællesang”, opnåede vi en fællesskabsfølelse, som giver os et fantastisk udgangspunkt til at samarbejde. For at tage organisationer ind I fremtiden, skal ledere skabe et arbejdsmiljø, hvor teammedlemmer føler sig trygge ved at dele innovative tanker, at være sårbare og turde tage chancer. De skal føle sig sikre, for at kunne samarbejde frit.

Afsluttende tanker

Vi skal seriøst revurdere hvordan en stærk leder ser ud. Selvom pandemien ikke varer for evigt, vil der være behov for en ny type effektiv ledelse dannet gennem udviklingen af, hvordan vi arbejder og er som mennesker.

Artiklen er inspireret og frit oversat fra: https://www.chieflearningofficer.com/2021/03/11/the-future-of-leadership-skills-to-look-for-in-business-leaders-post-covid-19/

Fremtidens ledelse

Vil du inspireres og lære mere om Personligt lederskab

1014 546 Ritterhuset