Fokuser på DIG og få livsbalance for resten af livet.

Til dig der har mistet kontakten til dit indre kompas og indsigten i, hvad der er vigtigst for dig!

Deltag i kurset: ”Selvindsigt – vejen hjem”

På kurset får du en bedre forståelse af dig selv og dine mønstre. Du får en dybere selvindsigt og ender med en fornemmelse af, at være kommet hjem.

I løbet af de to dage tegner vi et billede af de historier du hele livet har fortalt dig selv om hvem du er og bør være. Du får en forståelse af det program (enneagramtype) du har og hvad du mangler, for at føle dig hjemme.

Du får værktøjer til at kigge på dit liv udefra, for at se hvad der fungerer og hvad der skal gøres noget ved. Det vil sige vi kigger på både dig og dine omgivelser i form af arbejde, hjem, systemer, natur, relationer med mere.

Du får identificeret og sat ord på dine naturlige talenter og får synliggjort om du bruger dig og dem på den mest hensigtsmæssige måde.

Du lærer også om, hvordan netop din persontype påvirker den måde du ser og møder verden på, og hvordan du kan sætte egne og nye mål – uafhængig af fortid og egen historik.

Ja tak, tilmeld mig straks! Så jeg sikrer mig en plads på kurset:

"Selvindsigt - Vejen hjem"


Kursusstart

Oktober hold: 30-31. okt. kl. 9.00-16.00

November hold: 20-21. nov. kl. 9.00-16.00

Pris

 • 2.560 kr excl. Moms.
 • Få rabat, hvis du tilmelder dig flere kurser

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser.

De 5 bedste grunde
til at gennemføre et
Master of Life Balance forløb

Du bliver grundigt indført i værktøjer, der gør dig i stand til at navigere, når du oplever ubalance i dit liv - i dag og for resten af livet.

Du får en personlig Enneagram personprofil på 20 sider (værdi. 1600kr.), som danner grundlaget for planlægning af dit videre MLB-læringsforløb.

Du får to eksklusive coaching sessioner (værdi: 2.200 Kr.) og bliver introduceret for den holistiske tilgang til livet, så du både oplever personlig succes på dit arbejde/i din uddannelse og i dit privatliv.

Du får en ny indsigt og bliver mere bevidst om dine styrker og faldgruber. Du finder kernen i dig selv. Det gør dig i stand til at leve et liv med overskud til dig selv og dine omgivelser (mand, kone, kolleger, venner og børn).

Sidst men ikke mindst: Du får et kompakt og mættet forløb, som giver dig styrken til at finde dig selv og troen på dig selv. Du lærer at mærke efter dine egne behov og får modet til at forfølge dem!

Sådan er forløbet bygget op og så meget tid skal du forvente at bruge.

Master of Life Balance er bygget op om 5 moduler fordelt på 5 undervisningslektioner. Det vil sige 1 modul og 1 undervisningslektion om måneden. Hver lektion varer 75 minutter. Efter hver lektion får du hjemmeopgaver, som vil kræve en forberedelsestid på ca 2 timer.

Derudover vil du dagligt skulle bruge 5-10 minutter på din personligt tilpassede praksis. 

I løbet af forløbet får du mulighed for 2 coachingforløb. (Læs mere om det nedenfor).

Læringsforløbet foregår online og hvert modul gennemgås på faste datoer. Er du forhindret i at deltage den pågældende dag, har du mulighed for at se det, når det passer dig.  Der er hjemmeopgaver ved hvert modul, som du bygger videre på ved modulet efter. 

Øvelserne tager udgangspunkt i dig!

Undervisningen tager udgangspunkt i en Enneagram personprofil (20 siders rapport) og 1 personlig coaching session af 1 times varighed (Modul 1). Kombineret med MLB’s kompetencemodel, får du identificeret dine behov og mål med forløbet. Alt det tilsammen danner grundlaget for sammensætningen af dit videre master forløb.

MLB’s Kompetencemodel vil løbende blive inddraget i undervisningsforløbet, så du få lejlighed til at revidere og evaluere dine udviklingsmål i forhold til din faglige progression og din egen praksis.

Alle øvelser og hjemmeopgaver tager udgangspunkt i din individuelle læringsplan og understøtter din læring igennem hele forløbet.

Vi tager ansvar
for din læring

Under hele forløbet sørger vi for, at du bliver på ’sporet’. Efter hvert modul får du mulighed for at deltage i et online seminar, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Du får hjælp til at forankre de nye perspektiver og vaner, så du er sikret en udvikling der varer ved – også efter undervisningens afslutning.

Vi tager ansvar for, at du kommer igennem alle modulerne og garanterer for, at du opnår resultater.

Læs mere om de 5 moduler

For at skabe ændringer må man kende sit udgangspunkt.

I første modul fokuserer vi på selvindsigt. Modul 1 er fundamentet for resten af uddannelsesforløbet og sikrer, at du bliver bevidst om dit udgangspunkt. Hvad er du tilfreds med i dag og hvor ønsker du en forandring.

Ved hjælp af Enneagrams personprofil samt 1 coaching session, bliver dine styrker og dine naturlige talenter identificeret og du får synliggjort om du bruger dine kapaciteter/kompetencer på den mest hensigtsmæssige måde.

Du lærer også om, hvordan netop din persontype påvirker den måde du ser og møder verden på, og hvordan du kan sætte egne og nye mål – uafhængig af fortid og egen historik.

 Fokusområder i modul 1:

 • Selvindsigt – din nuværende situation.
 • Enneagrams personprofil
 • Coaching session nr. 1

Ingen går igennem livet uden at møde modgang. Spørgsmålet er blot, hvordan vi bedst håndterer mødet med modgang. For mange kan modgang fuldstændig overtage vores liv. Det kan fylde så meget i livet og dræne os for al energi, så livsmodet helt forsvinder. Følelser som irritation, demotivation, tristhed og modløshed kommer til at dominere vores hverdag og livet bliver pludselig mindre overskueligt. Måske opleves endda stress- eller angstsymptomer.

I modul 2 får du konkrete værktøjer til at kunne håndtere modgang – uanset form og grad. Du lærer også om, hvordan din krop reagerer i stresssituationer og hvordan du slipper stressen inden den trækker dig længere ned.

Du får praktiske værktøjer til at kunne overskue, strukturere og prioritere din hverdag.

Fokusområder i modul 2:

 • Modgang – hvordan undgår du at modgang overtager dit liv.
 • Hold stress og angsten for døren.
 • Få struktur på du din hverdag.

Ofte er det hovedet, der spænder ben for vores ønskede udvikling. Modul 3 er derfor dedikeret til hovedet og dine tanker. Når ’hovedet’ fylder for meget og hjertet for lidt, træffes der ofte beslutninger, der ikke nødvendigvis er de rigtige for os.

Ved hjælp af kognitive teknikker lærer du at håndtere og strukturere dit tankemylder og dine bekymringer. Kort sagt, du lærer at lukke munden på din indre kritiker …. du ved, den stemme der altid fortæller dig, hvad du burde gøre og som kritiserer dig, når du fejler.

Ved hjælp af skyggearbejde, bliver du bedre til at se og acceptere alle sider hos dig selv. Både de skønne og de umiddelbart negative, som vi helst ikke vil acceptere. 

Resultatet er at du bliver et “komplet” menneske. Derudover får du en større rummelighed og forståelse af dig selv og andre.

Fokusområder i modul 3:

 • HOVED og kontrol af din indre kritikerstemme – hvordan undgår du forkerte beslutninger.
 • Skyggearbejde som metode
 • Accept / non-accept af egenskaber

 

Bemærk at efter 3. modul afholdes coaching session nr 2, hvor vi tager en status på dine mål og forhindringer. Altså om du er på rette vej i dit uddannelsesforløb.

Det fjerde modul handler om dit hjerte. Hvad er det du brænder for? Hvad er det du savner? Hvorfor oplever du fornemmelsen af at have et hul i hjertet og hvordan fylder du det op igen?

I 4. modul åbner vi op for reflektionen over livet. Er du på vej derhen, hvor du ønsker at være? Skal du måske skifte retning og prioritere anderledes?

For et øjeblik parkerer vi job, familie, uddannelse og alt det andet som du omgiver dig med til hverdag, og sætter spotlight på dig: Hvad har DU lyst til?

Når du har fundet din passion og det du brænder for og som giver dig energi, vil du stå stærkere og være et langt mere givende og inspirerende menneske.

Kort sagt: Du får overskud til at give mere – både på job og til dem du elsker.

Fokusområder i modul 4:

 • HJERTE og dine ’ægte’ følelser – hvordan giver du dem plads i dit liv.
 • Refleksion over dit liv og ønskede fremtidige retning.
 • Fokus på DINE behov.

Strukturerede tanker og en brændende passion ebber hurtigt ud, hvis der ikke sættes handling bag.

Når du er nået til femte modul, har du opnået en indsigt og gennemgået værktøjer, der giver dig styrken til at føre din passion ud i livet.

Vi går i dybden med det, du nødvendigvis må gøre anderledes, for at du kan nå dine målsætninger for forløbet.
Vi arbejder også med, hvordan du formår at fastholde de nye vaner, som er success-kriteriet for din ønskede kompetenceudvikling. 

Vi lægger en konkret handlingsplan for, hvordan du når dine fremtidsdrømme. Alle de teoretiske og praktiske værktøjer, som du har arbejdet med igennem de forudgående moduler, tilpasses i en handlingsplan.

Vi repeterer modulernes fokus, så værktøjerne kommer til at sidde på rygraden.

Herefter er du certificeret i Master of Life Balance.

Fokusområder i modul 5:

 • KROP – hvordan fører du din passion ud i livet.
 • Fastholdelse af nye vaner.
 • Udarbejdelse af handlingsplan.
 • Certificering i Master of Life Balance.

Mere information

Master of Life Balance forløbet henvender sig til alle, der oplever et behov for at opnå en større selvindsigt eller skabe en bedre livsbalance.

Behovet kan opstå uanset alder og hvor du befinder dig i livet. Er du en såkaldt 12-talspige (eller mor til en), som ønsker hjælp til at blive i stand til at slække på kontrollen? Eller er du mand/kvinde med fuldt gang-i-livet, der oplever stresssymptomer, fordi tiden er for knap til at kunne stille alle tilfredse – især dig selv? Eller har du et helt tredje personligt behov for at skabe balance i dit liv, så kan du med MLB forløbet tilegne dig de redskaber, der kan skabe de forandringer, du ønsker. Og vel at mærke fastholde dem for resten af livet.  

Mange af vores deltagere nævner følgende ’årsager’ til at tage MLB forløbet:

 • Jeg prioriterer alle andre og arbejdet før mig selv.
 • Jeg har svært ved at stille alle tilfredse.
 • Jeg vil gerne blive bedre til at prioritere.
 • Jeg har ’mistet’ mig selv.
 • Jeg vil gerne finde gejsten igen.
 • Jeg vil gerne blive mere bevidst om egne styrker og dermed blive mere autentisk.
 • Jeg ønsker at stå stærkere i ’mig selv’ og blive mere assertiv.
 • Jeg ønsker at udvikle mig personligt.
 • Jeg ønsker at få nogle værktøjer, så jeg kan opnå en større balance i min hverdag.
 • Jeg har begyndende stresssymptomer, men ved ikke hvordan jeg skal undgå at blive stresset.
 • Jeg har begyndende angstsymptomer, men ved ikke hvordan jeg skal undgå angsten.
 • Min datter/søn har begyndende angst/stress, men jeg ved ikke hvordan jeg skal hjælpe hende/ham.
 • Jeg har svært ved at se mig selv fejle.
 • Jeg vil gerne gøre noget godt for mig selv.

Ønsker du at høre mere om forløbet inden du beslutter dig, er du velkommen til at kontakte os på 23 10 03 80.

MLB er både en teoretisk og praktisk orienteret læringsproces. Du får derfor både et teoretisk pensum og praktiske opgaver som hjemmearbejde. Vi anbefaler at du afsætter den anbefalede tid til forløbet, så du kan få det fulde udbytte af modulerne.

Derud over kræver uddannelsen, at du har adgang til en computer med internetadgang med mulighed for videokonference (Zoom).

 • En Enneagram personprofil i en 20 siders rapport, der blandt andet viser dine styrker og udviklingsområder.
 • 5 moduler på 5 måneder.
 • To eksklusive coaching sessioner.
 • Personligt tilpassede hjemmeopgaver.
 • En lukket Facebook gruppe med mulighed for sparring med andre medstuderende.
 • En handlingsplan for hvordan du opnår dine mål.
 • Adgang til alle anvendte materialer og værktøjer.
 • Et kursusbevis som dokumentation for at du har gennemført MLB-forløbet.
 • Fuld konfidentialitet.

Vi giver 15% i rabat til både dig og din ven, familiemedlem eller kollega, hvis I tilmelder jer Master of Life Balance Uddannelsen på samme kursusdato.

Når du tilmelder dig, skal du gøre opmærksom på, at du deltager med en ven og at du derfor gerne vil benytte dig af vennerabatten.

Bemærk at det ved tilmeldinger på flere end fem, kan være en fordel i at oprette et særligt firma- eller gruppekursus. Ring og hør mere på 23100380.

MLB-forløbet er udviklet og varetages af Birgit Ritter, som er certificeret stresscoach og Master stresscoach fra Danmarks førende stressekspert, Bjarne Toftegaard og certificeret Master Coach fra Manning Inspire. Herud over er Birgit uddannet Enneagram Master og er for 5. år i træk blevet akkrediteret af den Internationale Enneagram Organisation i USA. Det er din garanti for at Enneagrammet anvendes professionelt og etisk korrekt og at Birgit løbende holder sin viden opdateret

Birgit har 7 års erfaring i at coache ledere, sygeplejersker, direktører, medarbejdere, ejerledere, teenagere, teams, par, fraskilte og mange flere. Gennem sit virke som coach, har Birgit indhentet stor erfaring med at afkode de reelle problemstillinger og stille skarpt på de metoder og værktøjer, der medvirker til at få skabt de ønskede ændringer.

MLB forløbet er baseret på Birgits mange års erfaring med coaching og sammensat af de bedste nuværende og egne udviklede værktøjer. Indholdet i forløbet er kort sagt tilrettelagt med fokus på at tilegne sig de metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt har vist sig at skabe de bedste resultater.

Mange farer vild i hverdagens travlhed og logistik, arbejdets hamsterhjul og egne misfortolkede idealbilleder. Mange har ingen Life Balance.

Skal vi undgå at miste retning og meningsfuldhed, men derimod skabe balance i vores liv, kræver det ifølge Birgit Ritter at livet betragtes i et større perspektiv.  MLB kan helt konkret hjælpe dig med at få sat dette større perspektiv på dit liv – så det kan leves i balance.

”Master of Life Balance har givet mig selvindsigt, luft i hverdagen og dets udfordringer samt øget forståelse for, hvordan jeg som person reagerer i visse situationer og hvorfor jeg reagerer som jeg gør”

Martin, afdelingsleder

”Med min nye indsigt kan jeg i dag acceptere at tid for ’mig selv’ er OK og at min tid ikke behøver at gå på andet end at kigge ud ad vinduet, hvis det er det, jeg har brug for”

Lars, direktør

”Jeg vil til enhver tid anbefale Ritterhusets Master of Life Balance! Birgit er EKSTREMT engageret og voldsomt dygtig til at læse, hvor langt hun kan gå. Forløbet er en fantastisk investering i dig selv.”

Pernille, afdelingsleder

Master forløbet har givet mig enkle men meget effektive værktøjer, så jeg kan handle konstruktivt når jeg begynder at mærke at stress er ved at blusse op igen. Jeg er blevet bedre til at prioritere mit liv og har fået en mere afbalanceret hverdag.”

Mette, pædagog

”MLB forløbet har givet mig mere ro i mit sind og jeg er blevet mere fleksibel i forhold til de begrænsninger/rammer, som jeg havde bygget op for at beskytte mig selv. Jeg er blevet mere glad.”

Lone, sygeplejerske

”Jeg har fået værktøjer, som jeg bruger til at få styr på indre konflikter og finde ro. De hjælper mig med at acceptere at alt ikke er perfekt.”

Birgitte, mor

”Jeg har fået mere selvværd og fundet ud af at jeg er præcis som jeg skal være. Jeg står stærkere i mig selv og tror nu på mig selv.”

Joanna, studerende