fbpx

Skyld eller ansvar

Kunne vi ikke snart begynde at tale om ansvar fremfor skyld?
Når nogen taler om stress (hvilket alt for mange gør), tales der næsten også altid om, at det er lederens skyld. Det er så nemt at pege fingre…

og give SKYLDEN til lederen.

Skyld

Skyld defineres som noget der har udviklet sig uheldigt og er gået galt. Med 35.000 daglige sygemeldte og 430.000 med daglige stresssymptomer i Danmark, kommer vi ikke uden om at noget ER gået galt. Og hvad så? Skal vi bare fortsætte med at pege fingre og sige det er lederens skyld? Det er alt for nemt. At placere skyld er utroligt passivt og meget lidt konstruktivt.

Ansvar

Hvis vi nu i stedet koncentrerede os om ansvar. At stå til ansvar defineres som en moralsk forpligtelse til at sørge for noget eller nogen, hvilket er væsentligt mere konstruktivt og aktivt. Når vi taler ansvar kan vi begynde at lege med tanken om hvem der har et ansvar for hvad og for hvem?

Hvad med lederne?

Vi kommer ikke uden om, at lederen har et ansvar for sine medarbejdere. Det ligger i jobbeskrivelsen. Det er derfor, der forventes mere af lederne og derfor de får de højere lønninger. Men hvem er ansvarlig for lederne? Hvem sikrer, at lederne har de rette arbejdsforhold? Hvem har ansvaret for, at lederne ikke bliver presset mere end det er realistisk, at presse ud af en enkelt medarbejder, indenfor en rimelig arbejdsuge?

Den personlige grænse

Og hvem har ansvaret for at sige fra, når den personlige grænse er nået.

  • Grænsen for hvor mange nye udfordringer man kan påtage sig
  • Grænsen for udskift af ledere/kolleger og generelle organisationsændringer
  • Grænsen for hvor lang en periode man har overarbejde
  • Grænsen for mobning eller anden krænkelse/chikane
  • Grænsen for hvor meget der bliver skåret i ressourcer
  • Grænsen for hvor lidt indflydelse man har på jobbet
  • Grænsen for hvornår lederen sender medarbejderen til coach pga. manglende ledelsesevner o.l.

DET ansvar kan du ikke lægge fra dig. Din personlige grænse kender kun du selv. Derfor ligger ansvaret også hos dig, uanset om du er leder eller medarbejder.

Virksomhedens ansvar

Lad nu være med at pege på medarbejderen og sig: Det er dit eget ansvar at sætte grænser. Virksomheden og ledere med personaleansvar har til gengæld et ansvar for at skabe de rammer der gør, at den enkelte kan sige fra, når grænsen er nået.

Min pointe er, at det er en smule mere nuanceret end blot at sige: ”Det er lederens skyld”.

Jeg starter inden længe roadshow hvor jeg tager rundt i virksomheder og netværk, hvor jeg holder foredrag om den robuste organisation. En organisation hvor vi taler ansvar og aldrig skyld. For hvad skal vi bruge det til. Din stress forsvinder ikke af, at du peger fingre.

 

Birgit Ritter

Leave a Reply