Stress på arbejdspladsen

ET PROBLEM FOR VIRKSOMHEDEN OG DEN ENKELTE

Stress på arbejdspladsen er i dag en stor belastning for den enkelte, virksomheden og samfundet generelt, men der er rigtig gode muligheder for at forebygge næsten alle former for arbejdsbetinget stress. 
Oftest er målet at identificere og reducere de risikofaktorer, der kan føre til stress. I nogle job kan det imidlertid være svært helt at undgå visse risikofaktorer. Her handler det om at imødekomme disse faktorer bedst muligt.

Ritterhuset har specialiseret sig i stressforebyggelse og tilbyder både foredrag, workshops, coaching, trivselsundersøgelser samt et gratis online minikursus. Ritterhusets coach er Birgit Ritter, som bl.a. er uddannet af stresseksperten Bjarne  Toftegaard  og af Sofia Manning

Ring og få en snak på tlf. 23 10 03 80 eller skriv til Birgit@ritterhuset.dk

stress på arbejdspladsen

HVILKE KONSEKVENSER HAR STRESS PÅ ARBEJDESPLADSEN FOR EN VIRKSOMHED?

Se her videoen, hvor jeg gennemgår, hvad jeg kan gøre for dig, der er ved at blive udkørt på arbejdet, eller allerede er sygemeldt med stress.

Stress på arbejdspladsen bevirker ofte, at medarbejderne reagerer på en eller flere af følgende måder:

 • De har mindre overskud til at påtage sig nye opgaver og er ofte mindre omgængelige
 • De overser hyppigere information, som de burde have registreret
 • De overholder ikke aftaler og undgår møder
 • De bliver dårligere i stand til at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdet – og har dermed færre muligheder for at få succes i jobbet
 • De arbejder mindre hensigtsmæssigt, begår flere fejl og bruger flere kræfter end nødvendigt
 • Langtidsstressede vælger oftere selv at træde helt ud af arbejdsmarkedet. 

For virksomheden kan stress derfor medføre store omkostninger – fx:

 • i form af øget sygefravær
 • lavere produktivitet
 • ringere kvalitet af arbejdet
 • flere fejl i arbejdet
 • nedsat kreativitet s
 • amt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning

… Men nok så alvorligt, kan stress føre til flere samarbejdsproblemer og konflikter på arbejdspladsen. Og da stressede personer ofte håndterer konflikter uhensigtsmæssigt, kan resultatet blive, at konflikterne bliver optrappet og udvidet til fx at omfatte hele faggrupper eller afdelinger.

Udregninger fra Arbejdstilsynet viser, at hver gang en kontoransat bliver sygemeldt i over 30 dage på grund af dårligt arbejdsmiljø, koster det i gennemsnit arbejdsgiverne 82.400 kroner.

Der er lavet flere undersøgelser, som viser, at når man skærer ned og øger arbejdspresset på medarbejderne, så bliver arbejdsmiljøet forværret, og sygefraværet stiger med øgede omkostninger til følge.

Derfor er det en væsentlig bedre ressourceudnyttelse at forebygge stress og optimere arbejdsmiljøet, FØR medarbejderne går ned med stress.

LÆS OGSÅ blogindlægget: Ledelse og Stress

DERFOR SKAL DU INVESTERE I TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

Trivsel og arbejdsglæde påvirker ikke bare den enkelte medarbejder, men er rent strategisk en god investering i blandt andet fastholdelse af eksisterende samt tiltrækning af nye medarbejdere. Det er nedenfor:

Hør mere om hvad Ritterhuset kan hjælpe dig med gennem stresscoaching og foredrag på tlf. 23 10 03 80.

stress på arbejdspladsen

HVAD FORÅRSAGER STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN?

Man kender i dag en lang række af de risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som kan fremkalde stress. De forskellige risikofaktorer kan være indbyrdes forbundne og muligvis overlappe hinanden. Dette er dog forskelligt fra person til person.

En af de risikofaktorer der er sværest at håndtere, er for høje eller lave krav på arbejdet. Ligesom med vitaminer er det vigtigt at doseringen er rigtig, da det ellers kan give bivirkninger.

For lave krav kan gøre arbejdet monotont og meningsløst.

For høje krav kan stresse medarbejderen, hvis de eksempelvis ikke kan følge med tempoet.

Læs mere om andre risikofaktorer her.

HVAD KAN ARBEJDSPLADSEN GØRE?

Arbejdspladsen skal først og fremmest sikre en åben dialog omkring stress. Vi skal have fjernet det tabu, som desværre stadig gør, at mange ikke opdager stress i tide.

Derudover bør arbejdspladsen sikre, at de investerer ressourcerne i godt psykisk arbejdsmiljø rigtigt. Godt psykisk arbejdsmiljø kræver nemlig en fælles indsats.

I praksis betyder det, at der bør fokuseres på 4 forskellige niveauer: Organisations-, Ledelses-, Team- og Medarbejderniveau.

Ved at forebygge på alle niveauer, sikrer arbejdspladsen eksempelvis at en sygemeldt medarbejder ikke vender tilbage til et team, der ikke kan samarbejde. Her arbejder Ritterhuset både med medarbejdere, teamet og lederen, da vi ellers risikerer, at problemerne genopstår. Det kalder vi den rigtige investering. 

På organisationsniveau etableres rammerne.

På ledelsesniveauet sikrer lederne, at de agerer som rollemodeller for resten af virksomheden.

På team-niveau skal medarbejderne bakke op om hinandens fælles mål, værdier og kultur.

På medarbejder-niveau er det enkelte individ selv ansvarlig for at leve sundt, være opmærksom på egne behov og kende sine stresssymptomer. Læs også om stress og koncentrationsbesvær her

IGLO2

For at minimere stress på arbejdspladsen, er det nødvendigt at sikre det fælles ansvar og få defineret hvad henholdsvis, medarbejdere, kollegaen, teamet og lederen kan gøre i forhold til stress.

Stress er desuden ikke noget, der først og kun skal ”håndteres” når en medarbejder ER gået ned med stress. I stedet bør der være en plan for hvilket ansvar hver enkelt har før, under og efter en kollega er ramt af stress.

Læs mere om hvad du som leder kan gøre, når du mistænker, at en medarbejder er ved at få stress på Ritterhusets side om stresspolitik.

Læs mere på siden om “forebyg stress” for at blive klogere på, hvad du som leder eller medarbejder kan gøre, når du mistænker, at du selv er ved at få stress. Du kan også læse mere om ledelsesstile og livskvalitet i min artikel her.

HVORDAN KAN RITTERHUSET HJÆLPE?

Ritterhuset arbejder med de fire niveauer i organisationen: medarbejder, team, leder og organisation for at minimere stress på arbejdspladsen.

Læs mere under coaching hvad Ritterhuset tilbyder til den enkelte leder og medarbejder.

På organisationsniveau tilbyder Ritterhuset trivselsundersøgelser samt workshops i den robuste organisation samt virksomhedens stresspolitik.

Robuste organisationer

Hvad betyder det for virksomheden og medarbejderne at have en robust organisation?

 

LÆS MERE

Lederudvikling

Har lederne værktøjerne til at forebygge egen og medarbejdernes stress? Kender lederne stresssignalerne hos deres medarbejdere?

 

LÆS MERE

Stresspolitik

Hvordan er jeres stresspolitik?
Er lederne klædt på til at støtte den stressramte medarbejder?

 

LÆS MERE

Teamudvikling

Samarbejder teamet om kerneopgaven, eller bruges energien på dårlig kommunikation og manglende tillid og anerkendelse?

 

LÆS MERE

Trivselsundersøgelse

Hvornår har I sidst fået gennemført en trivselsundersøgelse?
Fulgte I op på den?

 

LÆS MERE

Stresscoaching

Hvem giver medarbejderne og lederne værktøjer til at undgå stress? Hvem giver dem værktøjer til selv at komme ovenpå ved stress? 

 

LÆS MERE