Stresspolitik

Hvad er en stresspolitik

En stresspolitik er virksomhedens retningslinjer for, hvordan man blandt andet forebygger stress, og hvordan medarbejdere med stress hjælpes før, under og efter stress. Nogle har tilknyttet en psykolog, så medarbejderne kan “få det ordnet”, men de har ikke taget stilling til, hvordan de kan støtte medarbejderne, når de kommer tilbage efter en eventuel sygemelding. DET kan en stresspolitik hjælpe med.

Ligesom mange virksomheder har barselspolitikker, rygepolitikker og sikkerhedspolitikker, er det nyttigt at have udarbejdet en handlingsplan, FØR behovet er der.

Som Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø skriver, er formålet med værktøjet ”Stresspolitik” at vejlede i at udarbejde og forankre en stresspolitik på arbejdspladsen.

Send en mail og hør mere på Birgit@ritterhuset.dk.

Et fælles ansvar

En stresspolitik er en af de politikker, som alle virksomhedens medarbejdere bør være involverede i, eller som minimum informerede omkring. Stressforebyggelse er et fælles ansvar. Udfordringen er ofte, at ledere og/eller kolleger ikke ved, hvordan de skal støtte den stressramte. DET kan en stresspolitik hjælpe med.

Stresspolitikken kan være et enkelt skema, der illustrerer, hvad henholdsvis lederen, kollegaen og medarbejderen selv er ansvarlig for. Det er et håndgribeligt værktøj, der er med til at afmystificere stress og gøre det mere håndgribeligt, HVAD man kan gøre.

Hvornår skal I have udarbejdet jeres stresspolitik

I kan godt selv give jer i kast med at udarbejde jeres stresspolitik. Selve udarbejdelse af hvem, der gør hvad, er ikke den svære del.
Udfordringen for nogle virksomheder er implementeringen af politikken.

Ritterhuset tilbyder virksomhedsworkshop, hvor vi udarbejder stresspolitikken i fællesskab. Vi sikrer, at de forskellige parter i virksomheden bliver involveret i den enkeltes ansvar.
Resultatet er en ledergruppe, der ved, hvordan de skal håndtere deres stressramte medarbejdere, og en tryg medarbejder, der sætter pris på den færdigsyede faldskærm.