Teamudvikling

Nye værktøjer og perspektiver

Teamudvikling giver nye værktøjer og perspektiver, så det bliver nemmere at kommunikere og samarbejde i en travl hverdag. Afhængigt af teamets DNA, størrelse og alder er der forskellige udfordringer, der påvirker trivslen

Et fokus for forløbet kan være:
  • Ressourcefordeling
  • Samarbejde
  • Kommunikation
  • Tillid & Respekt
teamudvikling

Samarbejdende teams

De fleste virksomheder oplever, at videndeling og samarbejde kan være udfordrende i en hektisk hverdag. Gennem indsigt i individuelle kompetencer og præferencer samt viden om teamets samlede potentiale vil værdiskabelsen øges markant.

Teamudvikling skaber større ansvarlighed, rolleforståelse og accept i teamet.

Det giver mening og motivation både for den enkelte medarbejder/leder og for virksomheden som helhed.

Individuelt ansvar

Det er en forudsætning, at teamet selv deltager aktivt i processen for at integrere de nye værktøjer og indsigter.

For at sikre den langsigtede løsning er det nødvendigt at kigge på egen bevidsthed, adfærd og kommunikation i/til teamet, de interne relationer og det samlede energiniveau. Halter teamet på et område, bliver der højst sandsynligt overkompenseret på et andet.

Motivation til forandring

Målet med alle organisatoriske udviklingsindsatser, herunder teamudvikling, er i sidste ende at skabe konstruktive forandringer.

For at skabe en bevidst forandring, er det imidlertid nødvendigt at motivere medarbejdere til at ønske forandringen, da hverken individer eller teams kan ændre sig, med mindre de selv ønsker det (Intentionel change).

Gennem begrebet ”Immunity to change ” arbejdes der med at identificere og bearbejde det, der forhindrer forandringen.

Ritterhuset sikrer, at virksomhedens visioner og værdier under forløbet bliver inkorporeret i medarbejdernes adfærd, så investeringen i kompetenceudvikling giver synlige resultater.

Kommunikation

Vi kommunikerer alle forskelligt. Nogle mennesker er vi på bølgelængde med, mens vi risikerer at tale forbi andre. Hvor ofte tænker du over, hvordan modtageren kommunikerer/lytter. At gentage sig selv, eller råbe højere får ikke budskabet frem.

Rigtig mange teams lider under “usynlige konflikter”. Det er en af de helt store parametre i forhold til dårlig trivsel,

Udfordringen er ofte, at det, vi ikke kan tale om, kan vi heller ikke løse. Den slags konflikter rummer ofte såkaldt passiv aggression i et betydeligt omfang.

Kommunikation handler om tre ting

  1. Lyt med alle sanser
  2. Vær bevidst om, hvad du gerne vil sige
  3. Tilpas budskabet til modtageren

Et typisk kommunikationsforløb indeholder træning af anerkendende kommunikation, feedback, effektive og inkluderende brainstorming teknikker, motivering, sproglige rammer, preframe, reframe og deframe.

Læs også om vores tilgange til kompetenceudvikling her eller ring eller skriv lige her.