Udviklingsforløb2

DIT INDIVIDUELLE UDVIKLINGSFORLØB

ET PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB

Ønsker du at skabe en forandring, men mangler energien, værktøjerne eller modet til at gennemføre det, kan jeg hjælpe.

Nogle kommer med en konkret problemstilling eller et område de vil arbejde med, andre har bare behov for en, der skubber lidt til sine tanker.

Jeg garanterer dig, at uanset formål, så får du en personlig og professionelt styret proces med fokus på dig, dine unikke egenskaber og dit ønskede fokus.

ET FOKUS FOR FORLØBET KAN VÆRE:

At blive bedre til at kommunikere og få mere gennemslagskraft

At blive bevidst om hvordan du prioriterer og hvad der er vigtigst for dig

At blive glad og få mere overskud

At blive bedre til at håndtere konflikter

At blive bevidst hvad dine naturlige talenter er

At få større selvindsigt

At blive bedre til at forstå og rumme andre mennesker

At blive bevidst om de historier du fortæller dig selv 

At forbedre dit selvværd

At have et fortroligt rum, hvor du kan åbne op

HVAD SKAL JEG VIDE?

Du behøver ikke have alle svarene, inden du kommer første gang.
Du behøver heller ikke vide præcis hvad du vil arbejde med. Ofte er det bare et ønske om at blive klogere på sig selv og et behov for en at sparre med.

Under de personlige samtaler benytter jeg coaching, Enneagrammet, kognitive værktøjer, psykoeducation, ACT og mindfullness.

Samtalerne foregår via Zoom, på mit kontor i Værløse eller i den virksomhed du arbejder

Når vi runder en coaching session af, vil du få hjemmeopgaver og værktøjer, der hjælper dig i din udviklingsproces, som sker mellem sessionerne.  

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Birgit Ritter