Foredrag om work life balance

Professionelle foredrag

Et vedkommende foredrag leveret med indlevelse og nærvær er en rigtig god inspirationskilde og sætter en masse tanker og processer i gang.
Ønskes en større interaktion med gruppen, er workshops den ideelle løsning.
Birgit Ritter er i begge tilfælde garant for professionalisme og inspiration.

Birgit Ritter er en erfaren foredragsholder og tilbyder flere forskellige typer foredrag; blandt andet om work life balance.

Få en snak med Ritterhuset på tlf. 23100380 eller send en mail på Birgit@ritterhuset.dk 

balanceNOW – foredrag om work life balance
Work life balance

Birgit Ritter har opdateret det forældede begreb work life balance og taler i stedet om work balance og life life balance. Vores arbejde er grænseløst, så det at gøre arbejdsliv og privatliv til modsætninger, giver ingen mening.  

Vi skal desuden stoppe med at pålægge medarbejderen ansvaret alene og vi skal stoppe med at pege fingre ad lederen/arbejdspladsen. Stress og mistrivsel er ikke enten den ene eller den andens skyld. Det er både arbejdspladsens og medarbejderens ansvar.

Arbejdspladsen har et ansvar for en optimal work work balance. Dvs. fordelingen af opgaver hos den enkelte. Skal arbejdsglæden og effektiviteten påvirkes positivt kræver det en god blanding af udfordringer, indflydelse, meningsfuldhed og overkommelige opgaver. Ingen mennesker trives med kun én type opgaver.

Samtidig har den enkelte medarbejder et ansvar for sin egen life life balance. Det indbefatter at være bevidst omkring egne ressourcer samt at tage ansvar for at handle, fremfor at afvente konsekvensen.

Læs blogindlægget om life life balance

Andre foredrag

Den robuste organisation

Hvordan skaber man en organisation, der evner at imødekomme og være handlekraftig i forhold til forandringer og modvind.
Hvad skal der til, for at udvikle en effektiv virksomhed med fokus på både medarbejdertrivsel og bundlinje.

LÆS MERE

Autentisk ledelse

Kan optimal ledelse læres gennem en teorier og teser, eller er den optimale ledelsesstil den hvor du bruger dine personlige kompetencer? Er den ene ledelsesstil bedre end den anden og hvordan arbejder vi sammen i ledelsesteamet, når vi vil hver vores vej?

 

LÆS MERE

Relationer

Hvad betyder det for vores relationer, når vi er pressede. Hvordan kan andre hjælpe os, når vi ikke kan hjælpe os selv.

Det du gør ved dig, selv påvirker dine relationer. Hvis ikke du vil passe på dig, så pas på dem.

HØR MERE